Klimatbonusen kallas bonus-malus och är ett styrmedel vars syfte är att underlätta omställningen till miljöanpassade fordon, och bidra till att ställa om hela transportsektorn till fossilfria fordon. Därmed ska man nå de klimatmål som riksdagen har fattat beslut om.

Klimatbonusen är egentligen en av två delar, den andra delen utgör av malus, som är den straffbeskattningen som tar ut under en tre års period för fordon som har alldeles för höga koldioxid utsläpp.

Regeringen har aviserat att förändringar måste göras i bonus-malus-systemet för att styra utvecklingen av efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnaden av bonus-malus, och stärka miljöarbetet. I enlighet med teknikutvecklingen förväntas en ytterligare ökning av försäljningen av låg emissions bilar, allt detta medför ett behov att ytterliga skräpa kraven för att vara berättigad till bonusen.

Ändringarna för 2022

Bonus-malus 2022 innebär att utsläppsgränsen för klimatvänliga bilar att hålla sig inom förordningens tillämpningsområde föreslås skärpas från nuvarande 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram koldioxid per kilometer. Dessutom föreslås sänkning av det maximala bonusbeloppet för klimatbonusbilar med mer än 0 men högst 50 gram koldioxidutsläpp från nuvarande cirka 45 000 kronor till cirka 20 000 kronor. Därför föreslås också att minimibonusbeloppet ändras från nuvarande cirka 10 000 kronor till 5 000 kronor.

Bonusen föreslås begränsas till bilar vars nypris inte överstiger 700 000 kronor. Pristaket omfattar alla biltyper som omfattas av förordningen, dvs. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Begränsningen påverkar vilka bilar som kan räknas till bonusen och gör att vissa bilmodeller inte ingår.

Ändringarna för 2023

2023 kommer nya ändringar i kraft. Till 2023 kommer bonus-malus systemet skärpa gränsen för hur stora utsläpp en klimatbil får ha. Man ska skärpa utsläppen från 50 gram koldioxid / kilometer till 30 gram koldioxid.

Man ska också sänka bonusbeloppet för de bilar som släpper ut noll gram koldioxid från 70 000 till 50 000 kronor. Man vill också sänka de högsta bonusbeloppet för de bilar som släpper ut mer än noll men mindre än 30 gram koldioxid från 20 000 till 10 000 kr.

OBS: Klimatbonusen slutar gälla den 8e November 2022. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/klimatbonusen-upphor-den-8-november/

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring