Vilken är den högsta tillåtna hastighet på motorväg för personbil? I Sverige är den högsta tillåtna hastigheten 120 km/h och den hastighetsbegränsningen hittar du på motorvägar. Det innebär dock inte att hastighetsbegränsningen alltid är 120 km/h på motorväg.

Den maximala tillåtna hastigheten på motorvägar skiljer sig väldigt mycket beroende på var du befinner dig. Läs mer för att lära dig om högsta tillåtna hastighet på motorvägar i Sverige.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Högsta tillåtna hastighet på motorväg – Från 70 km/h till 120 km/h

På svenska motorvägar finns det ingen generell regel om högsta tillåtna hastighet, utan gränsen varierar och du behöver alltid ha koll på hastighetsskyltarna på vägarna. Den högsta tillåtna hastigheten på motorväg kan skilja sig från 70 km/h till 120 km/h.

Det är dock inte särskilt vanligt att den högsta tillåtna hastigheten är så låg som 70 km/h, men det förekommer. På exempelvis Essingeleden som du kör på om du är på E4an genom Stockholm har en hastighetsbegränsning på 70 km/h.

Så låg högsta tillåtna hastighet förekommer endast på trafiksträckor där det ofta är mycket trafik, och där det finns risk för många olyckor på grund av exempelvis flertalet filbyten och liknande.

Den maximala tillåtna hastigheten på någon sträcka i Sverige är 120 km/h. Där emellan hittar du även vägsträckor där 80, 90, 100 och 110 km/h är den högsta tillåtna hastigheten.

Bashastighet på motorväg

Bashastigheten på svenska motorvägar är 110 km/h. Bashastighet innebär att det generellt är den maximala tillåtna hastigheten som gäller, om inget annat anges på skyltningen. Det vill säga, skulle skyltning av någon anledning saknas så är det den maxhastigheten som gäller.

Personbil med släp

En personbil som har sammankopplat med ett släp får aldrig köra i högre hastighet än 80 km/h. Det gäller även på motorväg i Sverige. Med släp räknas exempelvis släpvagn, hästtransport och husvagn.

Även tyngre fordon har andra hastighetsbegränsningar att förhålla sig till.

Får man köra i 40 km/h på motorväg?

Det finns strikta regler för hastighetsbegränsningar på motorvägar och motortrafikleder, men det är viktigt att notera att det inte är tillåtet att köra saktare än 40 km/h på dessa vägar.

Enligt lag är det förbjudet att framföra långsamtgående fordon på motorvägar, motortrafikleder och deras tillhörande på- och avfarter. Långsamtgående fordon definieras som fordon som inte kan och får framföras med en hastighet på minst 40 km/h på plana vägar.

läs mer: Högsta hastighet tung lastbil?