Vilken är den högsta hastighet en tung lastbil får framföras på? En tung lastbil, det vill säga en lastbil med en totalvikt på över 3500 kilo, får på de flesta vägar framföras i högst åttio kilometer i timmen (80 km/h).

Undantaget är på motorvägar, där tung lastbil får hålla en hastighet på max nittio kilometer i timmen (90 km/h). Har lastbilen ett släp gäller dock åttio kilometer i timmen som maxfart oavsett väg.

Vad räknas som en tung lastbil?

En lastbil med en totalvikt på mer än 3500 kilo räknas som tung. Man kan skilja på medeltunga respektive tunga lastbilar. En medeltung lastbil väger över 3500 kilo, men inte mer än 7500 kilo. En tung lastbil väger över 7500 kilo.

Vad gäller trafikregler faller dock både medeltunga och tunga lastbilar in under klassificeringen tung lastbil. Samma hastighetsgräns gäller alltså oavsett.

När man pratar om en lastbils tyngd syftar man för det mesta på totalvikten, det vill säga både själva bilen och lasten. Avses bara den tomma bilens vikt kallas detta för tjänstevikt.

Vem får köra tung lastbil?

Den som har ett C-körkort får köra tung lastbil. För att ta C-körkort måste du vara minst tjugoett år gammal, eller arton om du är utbildad inom godstransport. Du måste också redan inneha B-körkort. Tillägget CE ger behörighet att köra tung lastbil med tungt släp, det vill säga ett släp på över 750 kilo.

För att få köra medeltung lastbil krävs ett C1-körkort. För ett C1-körkort gäller artonårsgräns, och liksom för C-körkort krävs tidigare körkort med B-behörighet. Med tillägget C1E får du köra medeltung lastbil med tungt släp.

Lätt lastbil

En lätt lastbil har en totalvikt på max 3500 kilo. Ingen specifik maxfart finns för lätta lastbilar, utan den hastighet som anges på vägskyltarna är vad som gäller. För att få köra lätt lastbil räcker ett vanligt B-körkort, och BE för att köra lätt lastbil med tungt släp.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring