Får du göra en u sväng i korsning med trafiksignal? Att göra en u-sväng i en korsning med trafiksignal är tillåtet, så länge det inte finns en skylt som visar på ett förbud mot u-sväng. Du känner igen förbudsskylten på symbolen för u-sväng, en svart, bred pil formad som ett upp- och nervänt U, som är överstruken med ett rött, diagonalt streck.

Tänk på detta innan du gör en u-sväng i en korsning med trafiksignal

När du ska göra en u-sväng i korsning med trafiksignal är det viktigt att du fortsätter att hålla noggrann uppsikt över trafiksignalerna och följa dem även då du planerar att göra din svängning.

Som alltid i trafiken gäller det att i första hand följa trafikreglerna och inte utsätta dig själv eller andra för fara i trafiken. Du ska också undvika att hindra trafiken eller orsaka störning för dina medtrafikanter.

Innan du gör en u-sväng bör du fråga dig huruvida en u-svängning är nödvändig, eller om du istället kan ändra din riktning någonstans längre fram på vägen. U-svängningar är i de flesta lägen tillåtna, men bör ändå undvikas så långt det är möjligt.

Trafikregler för u-sväng

När du gör en u-sväng gäller alltid att du måste utgå från körfältet längst till vänster. Du ska också lämna företräde till de bilar som redan är på väg i din önskade riktning i körfältet du träder in på. Finns det ett trafikljus som indikerar åt vänster så kör upp till det och vänta på grönt. Då kan du göra en vänstersväng som du fortsätter till en u-sväng.

I enkelriktad trafik samt i korsningar där det finns en förbudsskylt mot u-svängar får du aldrig utföra en u-sväng. Finns det en tilläggstavla på förbudsskylten som anger en sträcka så innebär det att förbudet fortsätter att gälla för kommande korsningar under den angivna sträckan.

Vart ska man inte göra en U-sväng?

Som vi nämnt är det förbjudet att göra en u-sväng om det finns en skylt som påtalar detta. Men det finns även situationer där det är olämpligt och i vissa fall förbjudet att göra en u-sväng. Vare sig det finns förbudsskylt eller inte.

  1. Trafik bakom dig: Gör inte en U-sväng om det finns bilar bakom. Du kan hindra dem eller utgöra fara.
  2. Trafik i motsatt körfält: Om det kommer bilar från andra hållet, undvik att göra en U-sväng. Det kan leda till olyckor eller blockera trafiken.
  3. Begränsad sikt: Om sikten är dålig på grund av kurvor, hinder eller andra faktorer, avstå från att göra en U-sväng. Du behöver ha bra överblick för att göra det på ett säkert sätt.
  4. Otillräckligt utrymme eller heldragen mittlinje: Om vägen är för smal eller om det finns en heldragen mittlinje, får du inte göra en U-sväng. Det kan störa trafiken och öka risken för olyckor.

Läs mer: Får man köra om på huvudled?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring