Får man köra om på huvudled? Den generella regeln är att det är tillåtet att göra en omkörning på huvudled så länge den kan utföras på ett säkert sätt. Det kan dock finnas omständigheter som gör att du inte får köra om på vissa sträckor av en huvudled. Det kan exempelvis vara i en kurva eller vid ett backkrön där du inte kan se om du får mötande trafik.

Du kan se på linjemarkeringen om omkörning är tillåten eller inte. Om mittlinjen är en heldragen linje är omkörning inte tillåtet där, även om det är en huvudled. Du behöver också ha koll på vägskyltar som påtalar om omkörning är förbjuden på en viss vägsträcka.

Ska du köra om på huvudled?

Även om det är tillåtet med omkörning på huvudleden du färdas på får du endast köra om när det kan utföras på ett säkert sätt. Det finns många faktorer att ha i åtanke innan du utför en omkörning.

Att kontrollera så att man har fritt fram i den motsatta körbanan tillräckligt långt framåt är en självklarhet för de flesta. Men du behöver också kontrollera bakåt så att inget fordon bakom dig precis har eller påvisar att den ska påbörja en omkörning. Du måste också säkerställa att du med lätthet kan återgå till höger körfält direkt efter omkörningen, om detta inte kan säkras får du inte köra om. Till exempel om det är köbildning kan det vara svårt att återgå till det högra körfältet.

Omkörning i en korsning

I en korsning får du inte köra om på vänster sida. Om ett fordon däremot tydligt visar att det ska svänga vänster får du köra om fordonet på den vänstra sidan, om det finns tillräckligt med utrymme att göra det. Du får dock göra en omkörning på vänster sida i en korsning om det är ett fordon på två hjul du ska köra om, exempelvis cykel eller moped.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Var är det förbjudet att utföra omkörningar?

När det kommer till omkörning finns det vissa platser där det är olämpligt eller rentav förbjudet att genomföra dem. Här är några exempel på sådana platser:

  1. Obevakade övergångsställen, cykelpassager eller cykelöverfarter: Man ska vara hänsynsfull vid dessa platser där fotgängare och cyklister kan korsa vägen. Att försöka köra om i sådana situationer kan vara farligt och öka risken för olyckor.
  2. Backkrön eller kurvor med nedsatt sikt: När sikten är begränsad, till exempel vid backkrön eller skarpa kurvor, är det bäst att undvika att utföra omkörningar. Den bristande sikten gör det svårt att bedöma trafikförhållandena framåt, vilket kan leda till farliga situationer om en mötande bil plötsligt dyker upp.