Enkelt förklarat så är backkrön den högsta punkten på en kulle. Eftersom lutningen upp och ner för kullen gör att sikten skyms så finns en del speciella förhållningsregler då du kommer till ett backkrön med bilen.

Parkerings- och stoppförbud vid backkrön

Det är enligt lag förbjudet både att parkera vid backkrön liksom att stanna till en kortare stund. Det gäller både på backkrönet och i närheten av det. Förbudet kommer sig av att det finns en stor risk att bilisten i en mötande bil inte hinner upptäcka din bil i tid då den kommer körande över kullen.

Billjus i backkrön

När du kör bil under kvällar och nätter bör du blända av från helljus till halvljus när du kommer till ett backkrön. Med halvljusen på så ser du lättare om ett fordon närmar sig från andra hållet.

Omkörning i backe?

På grund av den skymda sikten är omkörning av andra bilar precis som omkörning i kurvor endast tillåtet om det går att köra om utan att hamna i körfältet för mötande trafik, alternativt om det finns minst två körfält i samma färdriktning. I andra fall är omkörning i backkrön helt förbjudet.

Körning i vägrenen

Att köra ut på vägrenen ska för det mesta undvikas, men går det att göra säkert är det i vissa fall okej, som för att släppa fram snabbare fordon eller om du just ska svänga till höger in på en annan väg. Du får dock inte köra på vägrenen då du närmar dig ett backkrön.

Förbudet gäller i allmänhet då förarens sikt är skymd. Det kan bero på omständigheter i trafiken, som kurvor eller korsningar om du inte ska svänga till höger, eller väderomständigheter som dimma och mörker. Det kan nämligen finnas cyklister och fotgängare som använder sig av vägrenen, och de kan då vara svårare att upptäcka i tid.

Vilken är den bästa positionen att inta vid ett backkrön?

 

Att välja rätt position vid ett backkrön är viktigt för att säkerställa en säker och smidig passage. Om du placerar dig för långt till höger ökar risken för att du oavsiktligt kan kollidera med en fotgängare eller cyklist som befinner sig vid vägkanten. På samma sätt utgör att köra på vägrenen det mest ogynnsamma alternativet och ökar risken för olyckor.

Den bästa kompromissen är att hålla sig i mitten av ditt körfält. Genom att placera dig på detta sätt kan du behålla en god överblick över trafiken och minimera risken för kollisioner med fotgängare, cyklister eller andra fordon.

Läs mer: Får man köra om på huvudled?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring