Får man parkera på vägrenen? Generellt får du inte parkera på vägrenen. Vägar som har en vägren är oftast huvudleder och på huvudled får du inte parkera förutom på särskilt angivna parkeringsplatser. Vägrenen är avsedd att vara ett säkerhetsområde men kan även användas för tillfälligt stopp vid exempelvis punktering eller motorhaveri.

Får man parkera på huvudled eller vägrenen?

Det är aldrig tillåtet att parkera en bil på en huvudled, och det gäller även vägrenen. Även utanför tätbebyggt område är vägar med vägren oftast huvudled och därför rådet parkeringsförbud även där. (läs vår artikel här)

Om du skulle köra på en mindre väg som inte är huvudled som har en vägren kan parkering vara tillåten där om parkeringen inte utgör en fara eller hinder för andra trafikanter. Bilen ska då alltid parkeras i färdriktningens håll.

Det är viktigt att vägrenen också hålls fri för att underlätta för utryckningsfordon att komma förbi. Om det exempelvis har skett en olycka där köbildning har skett, kan vägrenen vara en ambulans enda möjlighet att ta sig fram till olycksplatsen. Då bör det inte finnas parkerade bilar där.

När du befinner dig i vägrenen

Ibland kan det vara lämpligt att du kör in i vägrenen utan att stanna, exempelvis för att underlätta för ett bakomvarande fordon som vill köra om dig. Du behöver dock alltid vara uppmärksam på om det är säkert och lämpligt att befinna sig i vägrenen. Var uppmärksam på att cyklar och gångtrafikanter kan finnas i vägrenen. Extra uppmärksam bör du vara när det är mörkt.

När du kommer in i exempelvis en kurva för du aldrig köra i vägrenen eftersom du inte vet vad som väntar på andra sidan kurvan. Även om fordon inte får parkera i vägrenen kan det finnas stillastående fordon där. Det kan röra sig om bilar som har fått haveri och inte kan köras vidare.

Läs mer: när är bilen parkerad?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring