När är bilen parkerad? Grundregeln är att en bil räknas som parkerad när den står stilla, oavsett om det finns en förare i bilen eller inte. Men det finns en del undantag från regeln, eftersom det annars inte skulle vara praktiskt möjligt att framföra en bil i trafiken.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Stillastående bil i trafiken – är bilen parkerad?

Det finns tillfällen då en personbil behöver stå stilla i trafiken, utan att den räknas som parkerad. Det är exempelvis om en fara finns på vägen som bilen behöver undvika genom att stå stilla.

Ibland kräver även trafikförhållandena att bilen är stillastående, exempelvis vid köbildning, trafikljus, korsningar eller övergångsställen.

Vid de här tillfällena får bilen vara stillastående så länge det krävs utan att bilen räknas som parkerad. Det förväntas dock att föraren alltid sitter kvar i bilen och är redo att så snart som möjligt fortsätta att köra bilen framåt.

Släppa av passagerare eller i- och urlastning

Du får också stanna bilen för att släppa av passagerare eller låta någon kliva i bilen. Detsamma gäller om du behöver lasta i eller ur någonting ur bilen. Detta ska dock alltid ske skyndsamt, och gränsen för när en bil räknas som parkerad vid exempelvis i- och urlastning är hårfin och beror på situation.

Vid dessa situationer får du aldrig ställa bilen så att den blir ett hinder för dina medtrafikanter. Det innebär att du inte kan stanna var som helst för att släppa av passagerare eller lasta ur din bil.

Skillnad på stoppförbud och parkeringsförbud

Det är skillnad på stoppförbud och parkeringsförbud. Vid stoppförbud får du inte stanna bilen överhuvudtaget (om inte exempelvis fara har uppstått eller något i trafiken som utgör ett hinder som kräver att du måste stanna). Vid ett parkeringsförbud får du alltså stanna bilen, men inte parkera den. Läs mer om förbud att parkera.

Tänk på att det spelar ingen roll om motorn är av eller på, samt att tiden för hur länge bilen har varit stillastående inte nödvändigtvis avgör om den är parkerad eller inte.