Förbud att parkera? Platser där det är förbud att parkera är markerade med ett runt vägmärke. Angivelsen för parkeringsförbud gäller på den sida av vägen som märket är uppsatt på. Parkeringsförbudet börjar att gälla från där märket är uppsatt. Det kan finnas en tilläggstavla som anger ytterligare anvisningar.

Det finns exempelvis datumparkering vilket innebär att parkeringsförbudet växlar mellan gatans två sidor. Ett parkeringsförbud slutar att gälla på platsen där en ny bestämmelse finns eller nästa korsning med en annan väg.

På- och avstigning är tillåtet där det är parkeringsförbud

På ställen där parkeringsförbud råder är det dock tillåtet att stanna ett fordon för av- och påstigning eller lastning och lossning av saker. Lastning och lossning betyder inte att bära föremål mellan ett fordon och en fastighet. Utan det menas att du får packa i eller ur ett fordon.

Platser där det råder förbud mot att parkera

Det finns flertalet platser där det är parkeringsförbud förutom där vägmärket för parkeringsförbud är uppsatt. Det är inte tillåtet att parkera ett fordon så att det skymmer en trafiksignal eller ett vägmärke.

Inom tio meter före och efter en korsning, cykelöverfart, övergångsställe, korsande gång- eller cykelbana och övergångsställe råder det också parkeringsförbud. Det är även i närheten eller på ett backkrön, på en motortrafikled och motorväg parkeringsförbud.

På en huvudled råder det parkeringsförbud men det är tillåtet att parkera om en P-skylt finns uppsatt. (läs mer får man parkera på huvudled

Andra ställen där det är parkeringsförbud är i cirkulationsplats, i tunnel eller vägport, i spärrområde, på en gång eller cykelbana och vid en gul heldragen linje som finns på vägen eller trottoarkanten. På en väg där en linje är heldragen på din sida är det heller inte tillåtet att parkera ett fordon.

Om det är tillåtet att parkera på en väg är det dock inte tillåtet att parkera så att någons uppfart blockeras. Det är viktigt att respektera dessa platser för att inte medföra att andra trafikanter drabbas.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring