Vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Och vad har trängselskatten för syfte? Ja vi vet, det kan kännas krångligt, men misströsta icke! Vi går igenom allt du behöver veta.

Trängselskatten togs fram för att bland annat förbättra miljön i stadskärnan. Dess egentliga syfte är:

  • Att förbättra miljön
  • Att förbättra framkomligheten i trafiken
  • Att bekosta infrastruktur

Detta betyder dock inte att du ska betala hur mycket som helst om du åker in och ut ur stadskärnan en hel del, det finns nämligen ett max tak för hur mycket ett fordon ska betala per dag.

Så vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt?

Jo skatten ska tas ut för alla bilar, även miljöbilar. Med bilar syftar vi på lastbil, personbil och buss. I lagen definieras en bil som ”ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul… Som inte är att anse en motorcykel eller moped…”. Kort och gott innebär detta att alla bilar ska betala trängselskatt (förutom de som är undantagna).

Undantag från trängselskatt

Det finns en del fordon som är undantagna, dessa är:

  • Militära fordon
  • Bussar (totalvikt minst 14 ton)
  • Utryckningsfordon
  • Diplomatregistrerade fordons
  • Motorcyklar

Fordonen i listan ovan känns tämligen självklara när man lusar igenom den. Men det finns ytterligare personer som kan undantas trängselskatten, för att undantas detta behöver man ansöka om det särskilt hos Skatteverket och du kan endast ansöka om undantag för trängselskatt om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer: hur slipper man betala trängselskatt?

Av särskilda skäl kan Skatteverket undanta två fordon från trängselskatten. En sådan orsak kan vara om en funktionshindrad person får hjälp av flera personer och de bor på olika platser, till exempel om det funktionshindrade barnet har föräldrar som inte bor nära varandra.

Beslutet om befrielse från trängselskatteplikt gäller fram till sista giltighetsdatum för parkeringstillståndet. Beslutet kan dock löpa ut tidigare, till exempel om bilen byter ägare.

Men vem är det man betalar trängselskatten till? Det är Transportstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för hanteringen av trängselskatt i vårt land.

 

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring