Hur slipper man betala trängselskatt? Om du kör en bil som är undantagen från trängselskatt kan du slippa betala trängselskatt när du kör in i en stad med trängselskatt. Det finns ett antal olika fordon såsom diplomatbilar, ambulanser, brandbilar (egentligen all blåljuspersonal), militärfordon, bussar över 14 ton är undantagna från trängselskatt, även fordonsslag som traktor, släp och motorredskap är undantagna. Om du kör en bil som är undantagen från trängselskatt bör du kontrollera med din kommun för att få mer information om hur du kan bevisa detta och därmed slippa betala trängselskatt.

Varför och för vilka tar man ut trängselskatt?

Trängselskatten tar ut för alla bilar, även miljöbilar. Så bara för att du kör en elbil är du inte undantagen trängselskatten! Även om det trängselskattens syfte är att bland att minska buller och avgaser i städernas stadskärna. Med bil syftas främst till personbilar, lastbilar och bussar.

Trängselskatt tas ut för att motverka trängsel på vägarna och främja användningen av kollektivtrafik och andra former av hållbara transporter. Genom att göra det dyrare att köra bil under rusningstrafik kan trängselskatten främja andra sätt att resa på under rusningstrafik, såsom att åka kollektivt, cykla eller gå. Vilket då leder till att biltrafiken minskar och alltså även mindre trängsel på vägarna. Det är dessutom ett bra sätt att få in pengar på som man kan använda till att finansiera olika projekt och förbättringar av vägen och infrastrukturen. Dessutom kan trängselskatten bidra till att förbättra luftkvaliteten och minska buller och föroreningar i stadens centrum.

Vilka kan ansöka om befrielse från trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller liknande parkeringstillstånd utfärdat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan du ansöka hos Skatteverket om att befria din bil från trängselskatt, på så sätt slipper du betala trängselskatt. Är den som söker under 18 år måste vårdnadshavare skriva under ansökan. Om bägge föräldrarna är vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring