Måste ett körfält vara markerat med vägmarkering? Vad är syftet med vägmarkeringar? Vägmarkeringens syfte är att vägleda, reglera samt varna alla trafikanter. Men måste ett körfält vara markerat med vägmarkering? Nej det måste det inte. Läs vidare så förklarar vi mer!

Till att börja med måste vi reda ut vad ett körfält är och enligt lagen definieras körfält som “Ett körfält är ett längsgående fält av en körbana som anges med en vägmarkering eller, om vägmarkering inte existerar, är tillräckligt bred för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon”.

Som vi sagt finns det inte några krav på att körfält ska vara markerade med en vägmarkering. Detta innebär att om två fordon får plats bredvid varandra räknas detta som två körfält, även om de inte är markerade, men som lagen säger måste fordonet vara fyrhjuligt för att det ska räknas som ett körfält.

Körfält kan vara markerade och omarkerade

I Sverige har vi både markerade och omarkerade körfält. Det är ganska enkelt att lista ut vad som är vad.

Markerade körfält – vita linjer som skiljer körfälten från varandra, mest fördelaktigt eftersom det ger trafikanterna god överblick av körfältet, detta är även de vägmarkeringar som är mest förekommande.

Omarkerade körfält – Har såklart inte målade linjer, men som vi nämnt tidigare räcker det enligt lagen med att ett fyrhjuligt fordon får plats i sidled för att betraktas som ett körfält. Om det får plats två fyrhjuliga fordon i sidled ska det betraktas som två körfält.

Saker att känna till om vägmarkeringar och körfält

För att vara en säker förare är det viktigt att veta vad de olika markeringarna betyder. Generellt gäller följande. Om du känner dig osäker kan du alltid titta på Transportstyrelsens vägmarkeringsguide.

  • Om två bilar får plats i sidled utan att överskrida linjer är den tvåfilig.
  • Körfältet utgörs av heldragen linje eller streckad.
  • Körfältspilar.
  • Hastighetsmarkeringar.
  • Varningsmarkeringar som stopplinje.
  • Förbudsmarkeringar.
  • Vägnummer.

Läs mer: Vad innebär de gula vägmarkeringarna?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring