Växthusgasutsläpp från transporter står för en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från vägtrafiken, som domineras av tunga fordon och personbilar. Under coronapandemin minskade utsläppen från personbilar stort, vilket berodde på att många jobbade hemifrån samtidigt som rörligheten i samhället minskade för att undvika smitta. De inrikes transporterna ger utsläpp av växthusgaser som till största delen består av koldioxid. En mindre del av utsläppen är i form av metan.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Är bilar miljövänliga?

Bilar kan aldrig sägas vara miljövänliga, då de alltid påverkar miljön negativt. Det krävs stora mängder metall och andra material för att tillverka en bil, och tillverkningen i sig skapar utsläpp. För att kunna köra personbilar måste också vägar byggas och dras genom naturen, vilket förstör viktig biologisk mångfald. Ett stort problem som många känner till är de hälsofarliga utsläppen som kommer från bilarnas förbränningsmotorer.

Det är vanligt att lyfta fram elbilen som en mer miljövänlig bil. Elmotorer använder energin mer effektivt än förbränningsmotorer, och avger inte några avgaser. Att elbilen har en hög energieffektivitet är viktigt då vi behöver använda de energiresurser vi har effektivt. Många vill använda el för att ersätta den fossila energin, både i transporter och i olika tillverkningsprocesser. Sveriges elsystem har låga utsläpp om man jämför internationellt, men vi behöver ändå minska de totala utsläppen kraftigt inom de närmaste få åren för att rättvist kunna bidra till Parisavtalet.

Biobränslen ej hållbara

Som alternativ till förbränning av fossila bränslen har biobränslen lyfts upp av politiker och media. Men i ett kort perspektiv bidrar biogena koldioxidutsläpp lika mycket till världens klimatförändringar som de fossila utsläppen gör. Det tar också lång tid för träd att växa och ta upp samma mängd koldioxid som tidigare fanns i träd nedhuggna för att framställa biobränslen. Ökad biomassaanvändning kan leda till utdikning av torvmarker och avskogning.