Fylla på kylarvätska? Det kan verka komplicerat, men det är viktigt för att hålla kylsystemet i bra skick. Det är faktiskt en enkel uppgift som, när den görs rätt, kan förhindra att motorn överhettas och spara pengar. Följ vår enkla steg-för-steg-guide för att fylla på kylarvätska i din bil.

Här är stegen du tar när du ska fylla på kylarvätska i din bil:

 • Låt motorn svalna efter att du har stängt av fordonet.
 • Hitta kylaren eller behållaren för kylarvätska.
 • Ta bort locket till behållaren.
 • Töm den gamla kylvätskan (om det behövs).
 • Tillsätt ny kylarvätska.
 • Kontrollera om det finns läckor.
 • Testa om motorn överhettas genom att starta bilen och kolla temperaturen.

Tänk på att använda kylvätska enligt tillverkarens rekommendationer. Om du använder fel kylarvätska kan det leda till motorskador.

Så gör du för att fylla på kylarvätska

 1. Låt motorn svalna – Se till att motorn är helt kall innan du börjar. Detta kan ta upp till en halvtimme.
 2. Hitta kylaren eller behållaren till kylvätskan – Behållaren är en genomskinlig och vit med ett metall- eller svart skruvlock och slangar som ansluter den till kylaren. Den är vanligtvis placerad framtill på motorn, bakom grillen, men på vissa bilar kan den sitta baktill på motorn.
 3. Ta bort locket – Öppna huven och hitta locket till behållaren. Det ser vanligtvis mer ovalt ut än andra lock i motorrummet, men det kan variera beroende på bilmodell.
 4. Töm den gamla kylvätskan om det behövs. Vanligtvis behöver du inte tömma den gamla kylvätskan, såvida den inte är kontaminerad eller inte har rätt blandning av vatten och kylvätska.
 5. Fyll på med ny kylarvätska. Kolla först de minsta (MIN) och max (MAX) linjerna på sidan av behållaren innan du fyller på med ny kylarvätska.
 6. Kontrollera om det finns läckor. Det är bra att göra detta när den rekommenderade mängden är påfylld i behållaren.
 7. Testa om motorn överhettas. När du är klar, stäng motorhuven och starta bilen. Låt motorn gå tills temperaturmätaren på instrumentbrädan når normal driftstemperatur.

Vad händer om du har för lite kylarvätska?

Att ha för lite kylarvätska kan leda till allvarliga problem med bilens motor. För lite kylarvätska kan orsaka följande problem:

Överhettning: Om det finns för lite kylarvätska kan motorn bli överhettad eftersom den inte kan kylas ordentligt. Detta kan skada motorn och kan leda till dyra reparationer.

Slitage: Kylarvätskan hjälper till att smörja rörliga delar i motorn. Om det finns för lite kylarvätska kan oljefilmerna bli för tunna och skapa friktion mellan delarna. Detta kan leda till snabbare slitage på motorn och minska dess livslängd.

Rost: Kylarvätskan innehåller tillsatser som skyddar motorns kylsystem från rost. För lite kylarvätska kan leda till rostskador på kylsystemets komponenter, vilket kan orsaka läckage och fler skador.

Är glykol och kylarvätska samma sak?

Nej, glykol och kylarvätska är inte helt samma sak, men de hänger ihop. Kylarvätska är en blandning av glykol och vatten. Glykolen hjälper till att höja kokpunkten och sänka fryspunkten, vilket förhindrar att kylarvätskan fryser när motorn är kall och kokar när motorn är varm. Det är viktigt för att skydda både motorn och kylsystemet.

Hur ofta ska man byta kylarvätska?

Det är viktigt att byta kylarvätska regelbundet för att hålla kylsystemet i bra skick. De flesta biltillverkare rekommenderar att man byter kylarvätskan ungefär var tredje till femte år eller efter 5 000 till 10 000 mil, beroende på vad som kommer först. Kolla din bils manual för specifika rekommendationer. Att byta kylarvätskan i tid hjälper till att förhindra rost, överhettning och andra problem som kan uppstå om vätskan blir gammal eller förorenad.

 Läs mer: Hur ofta ska man byta olja i bilen?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring