Vad är egentligen biobränsle? Jo allt bränsle som härstammar från biomassa – alltså organiskt material definieras som biobränsle. Detta inkluderar även alla växter, alger, träd samt animaliskt avfall. Eftersom dessa typer av bränslen kontinuerligt fylls på naturligt genom livscykeln, betraktas de som förnybara bränslen.

Detta gör ju självklart biobränsle till ett bra alternativ till fossila bränslen som naturgas, olja och kol. Ämnena olja kol och naturgas tar flera tusen år att utvecklas och utvinns genom komplicerade metoder långt ner under marken. Dessutom använder vi mer fossila bränslen än vi hinner producera. Vilket innebär att förr eller senare kommer planetens förråd av fossila bränslen att vara helt uttömda – särskilt om vi fortsätter att tömma dem i nuvarande takt.

Vad är biobränslen?

Enkelt uttryckt är biobränsle en sammanfattande term som syftar på alla bränslekällor som skapas av organiskt material. Men alla biobränslen är inte skapade på samma sätt. Faktum är att det finns en tydlig skillnad mellan primära biobränslen och sekundära biobränslen, som skiljer dem åt utifrån hur de produceras men också påverkar hur de normalt används.

Vilka är de olika typerna av biobränslen?

Primära biobränslen – definieras som organiska material som används som energikälla omedelbart, utan föregående behandling eller bearbetning. Några exempel på primära biobränslen är timmer, flis, pellets och andra träslag som traditionellt används för uppvärmning och matlagning, särskilt i utvecklingsländer där ingen annan bränslekälla finns tillgänglig. Även om det inte är lika vanligt, kan primära biobränslen också användas för att generera el.

Sekundära biobränslen – avser alla former av biomassa som används för att generera energi efter att den har bearbetats. Exempel på sekundära biobränslen är flytande biobränslen som blir alltmer populär inom transportbranschen, som bioetanol och biodiesel. Dessa används också i industriella processer och biomassakraftverk.

Vart använder man biobränslen?

Den stora majoriteten av förbrukningen av biobränsle sker i hemmiljöer – vanligtvis i fattiga länder där inga andra energikällor finns tillgängliga – för att värma vatten för matlagning, tvätt och städning eller för att värma upp själva hemmet. 80 % av alla biobränslen som konsumeras idag ägnas åt detta ändamål. 18 % av de kända biobränslena används i industriella miljöer, medan bara 2 % av biobränslena används som råvara för fordon inom transportindustrin.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring