Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område? Människor är skapade för att gå, att köra bil är egentligen helt onaturligt och hastigheten vi färdas i är väldigt hög.

Vilka är de vanligaste orsakerna till olyckor? Det finns egentligen tre huvudorsaker till att trafikolyckor sker.

  • Mänskliga faktorn
  • Osäkra vägar
  • Osäkra fordon

Typer av olyckor

Singelolyckor – En singelolycka är en trafikolycka där ett fordon är inblandat. Flera personer kan dock skadas i en olycka. Även om väldigt få personer ofta är inblandade i en singelolycka, är det olyckan som kräver flest trafikdödsfall varje år och innebär ofta att ett enda fordon lämnar vägen. Singelolyckor orsakas främst av tre saker: trötthet, för hög hastighet och påverkan av alkohol och/eller droger. Alla tre orsakerna inträffar ofta i samma trafikolycka, och alkohol- och drogpåverkan missbedöms när man jämför hastighet och trötthet när man är nykter. Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område? Jo den vanligaste trafikolyckan är singelolyckor – som förekommer främst utanför tättbebyggt område, och nästan hälften av dessa olyckor sker i mörker eller gryning, när man är som tröttast.

Mötesolyckor – I denna typ frontalkolliderar två fordon. Orsakerna kan ofta vara att ena fordon kört över på fel sida av vägen av någon anledning.

Upphinnandeolyckor – Denna typ av olycka sker genom en påkörning bakifrån, upphinnandeolyckor kan medföra nackskador och så vidare.

Mörkerolyckor – ungefär en tredjedel av trafikolyckorna sker när det är mörkt. En bidragande orsak till att olyckor sker i mörker är trötthet och alkohol.

Viltolyckor – Viltolyckor är trafikolyckor där djur är inblandade. Olyckor med husdjur ingår vanligtvis i viltolyckor. Viltolyckor har funnits nästan lika länge som bilismen. I snitt inträffar en olycka var 15:e minut på våra vägar, vilket motsvarar 40,000 viltolyckor per år. Risken för en viltolycka är störst mellan skymning och gryning, för då rör sig djuren på jakt efter föda.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Vad utgör den främsta anledningen till singel olyckor?

Generellt sett utgör de mest frekventa faktorerna bakom singel trafikolyckor: utmattning, en förare som påverkas av alkohol eller droger, eller en alltför hög hastighet.

Läs mer: När är du tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka?