När är du tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka? Om man är vittne eller har varit med om en trafikolycka finns det lagar att förhålla sig till, man behöver inte alltid kontakta polis. Men det finns tillfällen då du enligt lag måste tillkalla polis i samband med en trafikolycka. Om du är med om en trafikolycka eller bevittnat en måste du kontakta polisen om:

  • Om någon skadats allvarligt i samband med trafikolyckan.
  • Om trafikanordningar har skadats. Om man inte själv kan återställa anordningen gäller att man kontaktar polis.
  • Vid en viltolycka

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Hur ska man agera i samband med en trafikolycka?

Om en person skadats allvarligt ska denne flyttas på endast i nödfall. Med nödfall menas situationer där det finns risk för påkörning, brand eller omständigheter som något sätt utsätter den skadade personen för livshotande fara.

Man ska också enligt 2 kap 8 § Trafikförordningen i den mån man kan hjälpa till skadade och medverka till åtgärder olyckan har orsakat, detta kan innefatta att man försöker säkerställa trafiksäkerheten på platsen genom att exempelvis varna andra förare.

Om man är med om en trafikolycka ska man på uppmaning av motparten som varit del av olyckan eller som fått sin egendom skadad – uppge namn, adress och information om händelsen. Detta gäller också vid till exempel parkerings skador, om man inte underrättar ägaren eller Polismyndigheten gör man sig skyldig till brott.

Smitning

Om man avlägsnar sig från platsen för en trafikolycka man varit del av utan att utfört sina skyldigheter döms man för det som i folkmun kallas för ”smitning”. Trafikbrottslagens bestämmelser gäller för föraren av ett motorfordon även om trafikolyckan inträffat någon annanstans än på vägen, till exempel på en parkeringsplats. Vid parkeringsskada kan anmälningsskyldigheten fullgöras genom att en lapp med namn, adress och telefonnummer sätts på det skadade fordonet.

Vad gör polisen i samband med en trafikolycka?

Polisen fyller en viktig funktion i samband med trafikolyckor, exempelvis dirigerar de om trafiken på ett trafiksäkert sätt, de spärrar av området där trafikolyckan har skett samt att de dokumenterar och undersöker om det har skett något bakomliggande brott.

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikolyckor/