Ingen biltillverkare avslöjar de faktiska siffrorna när det gäller produktionskostnader, vilket innebär att den slutliga uppskattningen av kostnader beror på många ”om” och ”men”. En allmän regel är att ju större bilen är och ju större produktionsvolymen är, desto mer kostnadseffektiva är de att tillverka.

Tillverkning av en konceptbil eller ett begränsat antal exklusiva versioner är dock vanligtvis mycket dyrare än att producera en stor volym av liknande modeller.

När tiotusentals identiska fordon rullar av produktionsbandet i en fabrik, tenderar produktionskostnaderna att minska och priset på bilarna att sjunka.

Två typer av kostnader – Fasta och rörliga

Men hur mycket det faktiskt kostar att bygga en bil beror på två huvudsakliga utgiftskategorier – fasta kostnader och rörliga kostnader. Att bestämma de faktiska kostnaderna kan vara en komplicerad process eftersom det finns många faktorer som påverkar slutresultatet.

Vad innebär fasta- och rörliga kostnader?

De fasta kostnaderna täcker olika utgifter såsom anläggningsunderhåll, leverantörshantering, prototyp testning, forskning och utveckling, medan de rörliga kostnaderna inkluderar kostnader för arbetskraft, råvaror och annat relaterat material. Här nedan finns en närmare titt på hur dessa kostnader är fördelade under tillverkningsprocessen.

Råvaror och bildelar – Utgör den största kostnaden i bilindustrin, och kan stå för upp till 57 % av den totala produktionskostnaden.

Forskning och utveckling – Är också en viktig kostnadsdrivare och en nödvändig investering innan någon ny fordonsmodell kan tillverkas. Detta tar upp en betydande del av produktionskostnaderna, upp till cirka 16%.

Arbetskraft och reklam – Det finns även andra kostnader som måste beaktas, såsom direkt arbetskraft och reklamkostnader för att marknadsföra och sälja fordonen.

Försäljningsskatter – Är en faktor som påverkar prissättningen av fordon på marknaden och måste därför inkluderas i produktionskostnaderna.

Avskrivningar, logistik, omkostnader och återförsäljarpåslag – Dessa kostnader kan variera betydligt beroende på olika faktorer, såsom produktionsvolym och geografisk plats.

Det är tydligt att biltillverkning är en kostsam verksamhet. Med tanke på alla de olika faktorer som påverkar produktionskostnaderna är det inte förvånande att vissa bilar är så dyra.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring