Hur högt får en bil låta? Fordon är starkt reglerade i Sverige, med målet att skydda befolkningens hälsa och trygga deras säkerhet. När det gäller buller från motorfordon går reglerna att hitta i Trafikverkets föreskrifter, vilka reglerar både bilar och de släpvagnar som är avsedda att dras efter bilar.

EU:s regelverk ställer också krav på tillåtna ljudnivåer när motorfordon färdas på väg.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Krav på personbilar

Hur högt får en bil låta? En personbil får inte låta mer än 74 db(A). Att färdas länge i en bil som bullrar och låter mycket kan vara plågsamt. De bilar som brukar låta mest är större sådana med breda däck. Vilken sorts däck bilen har påverkar också.

Flera instanser utför därför bullertest på däcken, vilket gör det möjligt för dig som bilägare att fatta informerade beslut så du slipper högt buller. Vid hastigheter på över 50 km/h brukar däckljudet börja leta sig in i kupén.

Ibland kan detta oljud bli så högt att det är svårt för passagerarna att föra normala konversationer med varandra, och ljudet från radion kan överröstas.

Tysta sommardäck

Med tysta sommardäck går det att slippa oönskat buller. EU har ett direktiv för däckmärkning som gör det lätt att hitta prisvärda och bra sommardäck som ger en ökad komfort för bilisterna. Alla däck mäts nu med samma standard och däcktillverkaren är nödgad att skriva ut däckets decibelljud i specifikationen.

Motorljud

Den del av bilen som brukar orsaka mest ljud är motorn, där ljudnivån kan variera stort mellan olika bilar. Därför är det bra att ta reda på motorns bullernivå innan du väljer att investera i en bil. De flesta nya personbilar har ett motorbuller som ligger i ett intervall på 71 till 75 decibel.

När bilen färdas runt 50 km/h dränks ljudet från motorn av däckbuller och ljud från vägbana och vind. Det finns numera lagkrav för högsta ljudnivå för bilmotorer, men inga regler vad gäller däckbuller.

Detta innebär att du som konsument själv behöver göra noggrann research innan du investerar i en bil, om du vill ha en behaglig ljudnivå när du är ute och kör.

Många undrar kanske hur högt 74 db är

Ljudnivå och decibel är viktiga faktorer att förstå när det gäller att bedöma när ljud blir för högt. En viskning ligger ungefär på 30 dB, medan ett normalt samtal redan når upp till 60 dB. En baby som skriker högt eller en motorcykel kan nå upp till cirka 80 dB och ger en kraftig ljudnivå.