Hur många elbilar finns det i Sverige? Under 2021 gick elbilsförsäljningen kraftigt framåt i Sverige. Totalt 301 006 bilar registrerades under året. Av dessa var hela 45 procent laddbara. Detta är en kraftig ökning i jämförelse med föregående år, där det var 32 procent av Sveriges sålda bilar som var elbilar. Vi har nu flest nyregistreringar av antal bilar som kan laddas av alla EU-länder.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Liten andel elbilar

Hur många elbilar finns det i Sverige? Det finns idag 7,2 miljoner registrerade bilar i Sverige. I början på 2022 var det 331 000 av dessa som var laddbara, det vill säga 4,6 procent. Närmare 130 000 av bilarna är rena elbilar, vilket därmed utgör 1,8 procent av Sveriges bilbestånd. Nästan varannan bil som nyregistreras är laddbar, och det går nu tre gånger fler bilar på ett uttag jämfört med för fem år sedan.

EU:s klimatmål

Den europeiska klimatlagen har satt upp ett mål som är bindande, där klimatneutralitet ska uppnås senast år 2050. Utsläppen måste då minska drastiskt under kommande decennier. EU har därför satt högre ambitioner för 2030 där utsläppen ska minska med åtminstone 55 procent till år 2030. Men en rapport som släpptes i maj i år från Europas fordonsbransch visar att utbyggnaden av vår laddinfrastruktur går för långsamt. För att vi ska kunna halvera utsläppen från Sveriges trafik och uppnå klimatmålen behöver vi bygga tio gånger fler laddare per vecka. Det byggs idag 60 nya ladduttag varje vecka, medan rapporten säger att vi behöver öka den summan till 600.

Elbilar förväntas öka i antal

År 2028 förväntas hälften av alla nysålda bilar i Europa vara elbilar. En ny prognos visar att försäljning av bilar som inte drivs av el kommer att utgöra mindre än en procent när vi når år 2045. Ökningen av elbilsmarknaden är alltså explosionsartad, och konsumenternas nya attityder, mer klimatanpassning och teknikutveckling förändrar bilmarknaden.