Vart kommer elen till elbilar ifrån? Generellt sett anses elbilar vara miljövänliga eftersom de inte ger upphov till direkta koldioxidutsläpp. Dock pekar kritiker på att CO2-utsläppen från elbilens tillverkning och, framför allt, elproduktionen är faktorer som påverkar hur miljövänliga de faktiskt är.

I debatten kring elbilsproduktionens miljövänlighet riktas ofta kritiken mot batteritillverkningen, då batterierna är den mest miljöbelastande delen av en elbil. Men för att göra en rättvis jämförelse mellan elbilar och bensin- eller dieselbilar är det viktigt att notera att endast 20% av den olja som utvinns från källan når bensinstationen; resten omvandlas till koldioxidutsläpp under förädlingen.

Elproduktionen varierar

För att reducera dina koldioxidutsläpp är det viktigt att ta hänsyn till elproduktionen när du överväger att köpa en elbil. Utsläppen från elproduktion varierar beroende på vilken energikälla som används. De främsta källorna för elproduktion är kol, olja, naturgas, vattenkraft, förnybara energikällor och kärnkraft. Bland dessa bidrar fossila bränslen (kol, olja och naturgas) mest till CO2-utsläpp. Energikällorna används i olika omfattning över hela världen.

Varje land har sin egen kombination av energikällor som används, vilket kallas för energimix. Det innebär att elen som laddas i din bil i ett land kan vara mer miljövänlig än den el som laddas i ett annat land. Detta kan även variera mellan kommuner och områden inom samma land. Så beroende på var du laddar din elbil kan den anses vara mer eller mindre miljövänlig på olika platser.

Elen till elbilar i Sverige kommer mest ifrån förnybara källor

I Sverige utgör enbart en liten del av elproduktionen från fossila bränslen. År 2020 låg denna andel på endast 1 procent. I stället domineras den svenska elproduktionen av vattenkraft och kärnkraft. Under torrår, då vattenkraften producerar mindre el än normalt, eller när kärnkraften inte fungerar på full kapacitet, har Sverige ibland behövt använda mer fossila bränslen. Detta innebär att andelen el som produceras med fossila bränslen under vissa år har varit något högre.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring