Ny fordonsskatt diesel? Det nya skattereglerna som kom 1 juni 2022 innebär att gränsen för beskattning av koldioxidutsläpp skärps. Det blir nu en förhöjd fordonsskatt redan från 75 g/km istället för 90 g/km som det var förut. Detta gör att dieselbilar som är tagna i bruk efter 1 juni 2020 blir dyrare att äga.

1 juni 2022 infördes nya skatteregler. Reglerna gäller bilar som registreras från det datumet och framåt. Den nya reglerna handlar om att gränsen för förhöjd fordonsskatt skärps. Istället för en förhöjd fordonsskatt från 90 g/km är det nu 75 g/km som gäller. Varje gram som är över 75 g/km till 125 g/km beskattas med 107 kronor. Vartenda gram som är över 125 g/km har en skatt på 132 kronor. Denna förändring i regelverket medför att skatten för dieselbilar kan stiga med väldigt många procent. Förändringarna gör att nya dieselbilar blir dyrare att äga.

Så räknar man ut fordonsskatt för diesel bilar

Beräkningen för hur ett fordon beskattas beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. Skatten består för dieselbilar av ett grundbelopp som är 360 kronor per år, en koldioxidkomponent samt bränslefaktor och miljötillägg. Bilar som är tagna i bruk efter 1 juni 2018 är bränslefaktor utbytt mot bränsletillägg. Varje dieselbil beskattas utifrån värdet för hur mycket koldioxid bilen släpper ut. Värdet är framtaget av fordonstillverkaren enligt de regler som EU har satt upp.

Bensindrivet fordon

Dieseldrivet fordon

grundbelopp +
koldioxidbelopp
grundbelopp + koldioxidbelopp +
miljötillägg + bränsletillägg

Genom att kombinera grundbeloppet och koldioxidbeloppet samt lägga till miljötillägg och bränsletillägg får du den totala summan för fordonsskatten. Kom ihåg att dessa belopp kan variera beroende på fordonsmodell och de aktuella skattereglerna. Det bästa sättet att få exakta uppgifter är att kontakta Skatteverket. Men vi ska ge dig ett exempel på hur du ska räkna:

Låt och säga att du har en dieselbil som släpper ut 120g/km, detta innebär att varje gram över 75 ska beskattas med 107 kronor.

Grundbelopp = 360 kr

Koldioxidbelopp = 4815 kr (120-75= 45 g/km som skall beskattas med 107 kr per g, alltså 107 * 45 = 4815)

Miljötillägg = 250 kr

Bränsletillägg = ca 1622 kr (beräknas genom att ta utsläpp 120g/km * 13,52 = 1622,4)

Totala fordonsskatten för vår fiktiva dieselbil = 360 + 4815 + 250 + 1622 = 7047 kr / år

Tillägg som läggs på grundbeloppet

För dieseldrivna fordon som tagits i trafik före 1 juni 2018 ska grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med bränslefaktorn som är 2,37. Dieselbilar som är tagna i bruk efter 1 juni 2018 får ett bränsletillägg som beräknas på utsläppsvärdet fordonet har per kilometer vid en blandad körning. Istället för 2,37 multipliceras beloppet med 13,52 på nyare bilar. Miljötillägget är för dieselbilar som började användas före 1 januari 2008 på 500 kronor och för bilar efter 250 kronor.

Läs mer: Vad kostar en elbil i skatt?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring