Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen? Alla fordon som drivs av en motor och som används i trafiken skall vara trafikförsäkrade – detta i enlighet med trafikskadelagen (1975:1410). Det är alltså obligatoriskt att ha en trafikförsäkrad bil, om du vill kan man också teckna andra typer av fordonsförsäkringar som halv- och helförsäkringar, men dessa försäkringar är inte lagstadgade.

Det är fordonets ägare som är ansvarig över att fordonet har en trafikförsäkring. Detta gäller även om fordonet till exempel har användningsförbud eller körförbud – fordonet måste avställas för att kravet på trafikförsäkring ska upphöra.

Vad är en trafikförsäkring och vilka skador ersätts?

Som vi nämnt är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring – denna slags försäkring ger ersättning gällande vissa skador som sker i trafiken. Exempelvis:

  • Om alla personer som är involverade i en olyckas skadas med det fordon som har trafikförsäkring får man ersättnings för skada på person. Detta gäller såväl passagerare som föraren.
  • Om skadan har skett med uppsåt, vårdslöshet eller annan slags trafikfara som rattfylleri kan ersättningen bli mindre.
  • Om det sker en kollision med ett annat fordon som orsakar materiella skador täcks skadan i allmänhet av trafikförsäkringen. Försäkringen för fordonet som anses skyldigt (som orsakade olyckan) ersätter de skador som orsakats den oskyldiga personen.
  • Krockar du med något annat än ett fordon, exempelvis en lyktstolpe, täcks skadorna på lyktstolpen oftast av en trafikförsäkring.

Det är viktigt att ha i åtanke att du inte får ersättning för:

  • Skador på ditt fordon.
  • Skadegörelse
  • Brand och stöld.

Vad händer om ditt fordon inte har en försäkring?

Om fordonet inte är trafikförsäkrat får man betala en avgift – denna avgift är mycket högre än kostnaden för en trafikförsäkring. Tänk på att fordonet ska trafikförsäkras samma dag som du blir ägare till den. Läs mer på Trafikförsäkringsföreningen:https://www.tff.se/

Hel- och halvförsäkring

Om du inte känner att det är ett tillräckligt skydd finns det tilläggs försäkringar, eller hel- och halvförsäkringar. På detta sätt kan man skydda sig ekonomiskt mot skador som uppstår på fordonet på andra sätt än trafikrelaterade. Som stöld och så vidare.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring