Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats? Och vad är högerregeln? Högerregeln är en väldigt viktig men också en ganska svår trafikregel att lära sig. Parallellt är det en grundläggande regel för hur fordon i trafiken ska uppföra sig i förhållande till varandra – särskilt viktigt då det inte finns något rödljus eller vägmärke som kontrollerar trafiken.

Högerregeln gäller i flera situationer – som inte alltid är så självfallna. Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg högerregeln när man kör på en parkeringsplats. När två fordon korsar måste föraren ge efter för fordonet som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, som vid körning i trevägskorsningar och parkeringsplatser eller andra öppna ytor samt i terräng.

Högerregeln på en parkeringsplats – Ja

Så nu har vi konstaterat att högerregeln gäller på en parkeringsplats, även på andra öppna platser och exempelvis bensinstationer. Varför? Jo på en parkeringsplats finns det sällan andra väjningsregler, då blir det helt enkelt högerregeln som styr vilket fordon som har företräde och vem som ska lämna företräde.

Högerregeln eller utfartsregeln?

Väl inne på parkeringen gäller högerregeln, däremot gäller andra regler när du ska lämna parkeringsplatsen. Högerregeln upphör och istället börjar utfartsregeln att gälla. Denna trafikregel innebär att du ska lämna företräde åt alla fordon, både vänster och höger kommande bilar. Denna gäller i regel när du kör ut från exempelvis en parkeringsplats, gågata, bensinstation eller garageutfart.

Tänk även på att företräde ska lämnas åt alla trafikanter – cyklister och gående.

Visa tydligt att du ger företräde

Kommunikation är en viktig del av trafiksäkerheten. Som alltid när väjningsplikt gäller är det viktigt att du som förare kommunicerar din avsikt i god tid. Genom att bromsa i tid låter du trafikanterna veta att du har för avsikt att väja för dem – detta bidrar till ökad trafiksäkerhet. Att tvärbromsa innan en korsning är varken bra för fordonet, passagerna samt att risken för att en olycka ska inträffa ökar avsevärt.

 

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring