Vilket ämne i fordon avgaserna bidrar till markförsurningen? Det finns en hel del ämnen som påverkar markförsurningen, men vilka är dessa och hur påverkar det marken och människor hälsa?

Ämnen i avgaser som bidrar till markförsurningen

Koldioxid (CO2) – Är den växthusgas som bidrar allra mest till markförsurningen, klimatförändringen samt växthuseffekten. Det är nämligen förbränningen av fossila bränslen som tillexempel diesel och bensin som förorsakar stora koldioxidutsläpp.

Kolmonoxid/koloxid (CO) – Andra farliga ämnen som finns i fordon avgaserna är kolmonoxid, detta försämrar syreupptagningsförmågan i blodet, samt orsakar trötthet. I för stora mängder det vara livsfarligt.

Kolväten (HC) – Kolväten kan orsaka cancer, påverka arvsanlagen, dessutom bidrar det till att försura marken.

Kväveoxider (NOx) – Försurar marken och påverkar även människans hälsa, såsom luftvägar och arvsmassan. Bidrar även till att skapa marknära ozon.

Vad betyder begreppen?

Marknära ozon – är ett ”ozon” som bildas nära marken vilket är skadligt för djur och natur.

Övergödning – med detta innebär att sjöar och hav får för mycket näringsämnen från växter (som människan har tillsatt). Detta leder bland annat till algblomning.

Försurning – med försurning menas att kemiska ämnen som är sura sprids i stor utsträckning i sjöar och skog. Detta orsakar stor skada på naturen. Kväveoxid och svaveloxid är de största bovarna.

Mark- och vattenförsurning och övergödning på land och i kustnära hav orsakas till stor del av samma föroreningar: svavel, kväveoxider och ammoniak. Orsaken till försurningen är främst nedfallet av svavel i atmosfären. Kväveföreningar (kväveoxider och ammoniak) är den främsta orsaken till övergödning av naturmiljön på land och i kustnära hav, men kan också bidra till försurning.

Marken utarmas – försurningen är hög i de områden där marken saknar viktiga mineraler. När marken utsätts för försurning leder det till att viktiga näringsämnen försvinner, och i det långa loppet leder markförsurning till att produktionsförmågan minskar, man kan alltså inte odla lika mycket och lika bra – minskad tillväxt i våra skogar.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring