Vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst? Det pratas mycket om den gröna omställningen och hur vi ska bromsa klimatförändringarna. En del i detta handlar om att fasa ut bilar med fossila bränslen och istället satsa på ett mer bränslesnålt alternativ. Men vilket bränsle är det egentligen som har minst påverkan på växthuseffekten? och vad är växthuseffekten? Det ska vi reda ut i denna artikel.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Vad är växthuseffekten?

På vår planet omger atmosfären jorden och består av olika gaser. Vissa av dessa gaser kallas växthusgaser, till exempel vattenånga, koldioxid, metan och lustgas. Växthusgaserna har en speciell förmåga att fånga in värmeenergi från jorden. Denna energi reflekteras sedan tillbaka som en längre typ av strålning och fångas upp igen av växthusgaserna. Detta fortsätter i en cykel. Vad gör att växthuseffekten ökar? Jo, den största anledningen till den nuvarande klimatförändringen är att vi bränner fossila bränslen över hela världen, vilket skapar utsläpp av koldioxid. Dessutom spelar sättet vi använder marken en stor roll, särskilt när vi avverkar skogar. De totala utsläppen av koldioxid i världen har gradvis ökat och är nu cirka 40 miljarder ton per år.

Eldrivna bilar påverkar växthuseffekten minst, eller?

Bilar som drivs på el blir allt vanligare och man räknar med att det finns över 700 000 elbilar bara i Sverige. Det råder delade meningar om de verkligen är så bra för miljön som många tror. Om elbilarna drivs på energi från solkraft eller kärnkraft så har de i princip ingen påverkan på växthuseffekten. Dock är det idag vanligt att elen genereras från kolkraft vilket har betydligt större påverkan på växthuseffekten. Därför går det inte att säga att elbilarna har minst påverkan.

Bilar som drivs av naturgas

Naturgas är en helt organisk produkt som normalt består av metan. Det är vanligtvis helt luktfri och osynlig när den är i sin naturliga form. Om den används inom industrin brukar man tillsätta ett luktämne för att vara på den säkra sidan. Det har blivit allt vanligare att använda naturgas som bränsle för fordon. Nackdelen är att det fortfarande räknas som ett fossilt bränsle. Det är mer miljövänligt än bensin och diesel men inte helt fritt från utsläpp.

Slutsats – vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst?

Slutsatsen man kan dra av detta är att elbilar är det mest klimatsmarta bränslet om det handlar om grön och ren el. Det är därför det är så viktigt att ha ett fungerande energisystem i Sverige som klarar av omställningen till en elbilsflotta. Om du vill välja en klimatsmart bil för framtiden är det alltså en elbil du ska välja. Det finns redan många bra modeller som passar för både städer och landsbygd. Det finns till exempel flera kända modeller från Tesla.

Läs mer: Hur påverkar bilar miljön?