Hur påverkar bilar miljön? En person som kör ensam i en bil har lika stor klimatpåverkan per kilometer som när man sitter i ett flygplan. Faktum är att svenskar som använder bilen påverkar klimatet ungefär lika mycket som vårt flygande – både inrikes och utrikes – sammanlagt.

Detta innebär att vår vardagliga bilkörning kan ha en betydande inverkan på klimatet och att det är viktigt att tänka på vårt resande och dess påverkan på miljön.

Genom att välja alternativ som att cykla, gå eller använda kollektivtrafik istället för att ta bilen, kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid.

Sveriges totala utsläpp

Över 30 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från fordonstrafiken, inklusive bilar, motorcyklar, lastbilar och bussar. I själva verket står vägtrafiken för mer än 90 procent av alla transporter i Sverige och orsakar därmed en betydande del av utsläppen.

En av anledningarna till att vägtrafiken genererar så stora utsläpp är att över 90 procent av våra fordon drivs av bensin eller diesel, vilket resulterar i mer än två kilo koldioxidutsläpp per liter bränsle.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Så påverkar bilar miljön

Transportsektorn har en betydande påverkan på klimatet genom utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och globalt kommer från förbränning av fossila bränslen, vilket det svenska transportsystemet är starkt beroende av.

Däck och vägbana är också källor till partiklar som försämrar luftkvaliteten i våra städer och kan leda till kortare livslängd för människor.

Dubbdäck kan orsaka mer partikelbildning än andra däcktyper och har blivit en uppmärksammad faktor i problemet med plastpartiklar i haven.

Buller från vägtrafik är också ett stort problem, som påverkar över 1,5 miljoner människor i Sverige. Bullret kan orsaka dålig sömn och ökad stress.

Dessa faktorer visar på behovet av att minska transportsektorns negativa inverkan på miljön genom att minska användningen av fossila bränslen och främja mer hållbara transportsätt.

Fordonstrafiken har också en negativ inverkan på miljön genom att den orsakar försurning och övergödning av sjöar och hav.

Läs mer: Varför är elbilar bra för miljön?

Källor:

https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-transporterna/