Trafikverket sammanställer statistik som är inrapporterat från sjukvård eller Polismyndigheten över hur många personer som skadas svårt i trafiken varje år

Statistiken som Trafikverket tagit fram visar att under 2021 skadades 1505 personer svårt, av de svårt skadade var antalet män 919. Samma år förolyckades 210 personer i trafiken.

Läs mer: vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område?

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Hur ser statistiken ut de senaste åren?

Men frågan handlar om hur många personer som skadas svårt i trafiken varje år? Det är svårt att svara på eftersom det varierar en hel del, dels förändras trafikläget över tid (säkrare bilar, säkrare vägar), dels slumpen påverkar statistiken.

Om man ser till siffrorna idag kontra med några decennier sedan har antal trafikrelaterade dödsfall minskat en hel del! Bilarna har blivit mycket säkrare, och mycket av de faror som tidigare funnits har byggts/planerats bort genom smart stadsplaneringen och vägnätsplanering, även säkerhetsdetaljer som mitträcken har bidragit rejält till att få ner dödstalen.

För att få en bild över hur det ser ut idag är det bäst att man samlar statistiken över några år. Såhär många har dött eller skadats svårt i trafiken de senaste åren (Observera att siffrorna gäller för Sverige)

  • 2017 – 252 omkomna och 1475 svårt skadade.
  • 2018 – 324 omkomna och 1377 svårt skadade.
  • 2019 – 221 omkomna och 1256 svårt skadade.
  • 2020 – 204 omkomna och 1009 svårt skadade.
  • 2021 – 210 omkomna och 1505 svårt skadade.
  • 2022 – 220 omkomna och 1929 svårt skadade

Medelvärdet av antalet omkomna per år: 1431 / 6 = 238,5 (avrundat till närmaste heltal: 239)

Medelvärdet av antalet svårtskadade per år: 8551 / 6 = 1425,2 (avrundat till närmaste heltal: 1425)

Hur många personer av de som skadas svårt i trafiken varje år är män?

Det är en mansdominerad statistik. Även om antalet allvarliga trafikolyckor har minskat över tid har könsfördelningen inte förändrats. Att förbättra trafiksituationen och förebygga allvarliga trafikolyckor innebär därför till stor del att få ner antalet män som dör i trafiken varje år.

Det är tydligt att de som skadas svårt eller omkommer i trafikolyckor i Sverige är framför allt män. Under 2021 var 74% av de som avlidit i trafikolyckor män och av de som skadades svårt var det i stället drygt 61% män.