När blir en bil skattebefriad? Dessa fordon är inte skyldiga att betala skatt.

  • lastbilar och personbilar som är minst 30 år och som inte används i yrkestrafik. Åldern räknas ut som skillnaden mellan aktuellt kalenderår fordonsåret.
  • avställda fordon
  • ett fordon som avregistrerats när det inte finns kvar, t.ex vid skrotning

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Fordonsår för äldre personbilar

Fordonets ålder är inte detsamma som bilens årsmodell. Vid beräkning av fordonsålder beaktas årsmodellen, tillverkningsår eller det år fordonet togs i trafik för första gången. Årsmodellen används sällan för personbilar och lastbilar.

Femårig skattebefrielse

I vissa fall kan en nyköpt bil befrias från skatteskyldigheten de fem första åren. Det gäller personbilar, lätta lastbilar, husbilar samt lätta bussar om de uppfyller specifika miljökrav. Denna skattebefrielse gäller endast bilar som köptes före 1 juli 2018.

Skatteskyldiga fordon som behöver betala mindre skatt

Vissa typer av personbilar behöver endast betala en mindre skatt. Det gäller främst personbilar som uppfyller miljöklass 5, miljöklass el eller miljöklass hybrid. För dessa sätts fordonsskatten enligt hur mycket koldioxid bilen släpper ut. Det gäller även personbilar med senaste fordonsår 2006. Även personbilar som är registrerade i en glesbygdskommun kan få avdrag på skatten.

Avställda fordon

Ett fordon som inte används kan ställas av för att den inte ska omfattas av kravet på fordonsskatt och trafikförsäkring. Fordonsskatt som redan betalats när fordonet avställs kan betalas tillbaka av Skatteverket. Vägtrafikregisteravgiften ska dock betalas även för avställda fordon.

Påställda fordon

Ett påställt fordon innebär att bilen får användas om ägaren betalar trafikförsäkring och fordonsskatt, samt kontrollbesiktigar bilen. Fordonsskatten gäller inte den bil som är skattebefriad.

Hur skatten betalas

Den som äger fordonet ska betala skatten, med undantag vid leasing. Skatten betalas ofta i förskott för ett år om den är mindre än 3600, eller oftare om skatten är större. Summan av skatten kan ändras vid avställning, påställning samt skatteförändringar. En fordonsskatt som inte betalas i tid ger ett tillfälligt körförbud.

Mer information finns att se hos Transportstyrelsen. Hos Transportstyrelsen finns även tjänsten Fordonets skulder där det går att se hur mycket skatt som ska betalas för fordonet.