När räknas ett övergångsställe som bevakat? Ett bevakat övergångsställe innebär att det förekommer signalering vid övergångsstället. Oftast består signalering av trafikljus för bilister samt röd/grön gubbe för gående. Ibland förekommer även ljudsignalering för gående, och trafikljus speciellt för cyklister. Ett bevakat övergångsställe kan även vara ett övergångsställe där en trafikpolis dirigerar trafiken.

Allmänna regler för övergångsställe

Oavsett om övergångsstället är bevakat eller obevakat gäller att bilister har väjningsplikt för gående. Detta innebär att bilförare ska visa hänsyn och stanna för gående som är på väg att eller vill korsa övergångsstället. Som gående räknas förutom fotgängare även personer på rullskridskor eller rullskidor, samt personer i rullstol som framförs i gångfart.

Bilister har inte väjningsplikt för cyklister, mopedister och personer på elsparkcykel. Personer som leder en cykel räknas som fotgängare.

Trafikregler – bevakat övergångsställe

Den signalering som förekommer vid övergångsstället ska följas. Dock måste du, framförallt som bilist, vara uppmärksam på vad som sker i trafiken och inte stirra dig blind på trafikljusen. Slår det om till grönt medan en fotgängare fortfarande är på övergångsstället måste du förstås vänta in denne, och även om en fotgängare går mot rött medan du har grönt måste du fortfarande stanna enligt väjningsplikten.

Som fotgängare är det förbjudet att gå mot röd gubbe. Förbudet gäller även då det inte kör några bilar. En fotgängare som går mot rött kan inte längre bötfällas, dock är det möjligt att få en bot enligt trafikförordningen för vårdslöshet i trafiken.

Trafikregler – obevakat övergångsställe

På ett obevakat övergångsställe gäller de allmänna reglerna för övergångsställen. Eftersom eget ansvar gäller är det viktigt för både bilister, gående och cyklister att vara uppmärksam och följa lagen. Under mörka kvällar och nätter bör gående och cyklister göra sig synliga med exempelvis reflexer. Som bilist har du dock det yttersta ansvaret. När det är mörkt är det av största vikt att hålla utkik vid övergångsställen och helst sakta ner oavsett om du ser någon eller inte.

Nyfiken på vad din bil är värd?

Låt oss värdera din bil inför försäljning eller bilbyte.

Personliga bud online hos landets Sveriges största bilhandlare

Hämtning inom 24h i hela landet vid försäljning

Pengarna på kontot direkt

Gratis värdering online

Personliga bud av våra inköpare

Betalning och upphämtning inom 24h

Företag eller privatperson?

Vår tjänst vänder sig till er alla

Sälj till oss, vi hämtar bilen inom 24h i hela landet

Pengarna på kontot direkt vid hämtning

Vi löser ditt billån, fixar ägarbytet och avslutar din bilförsäkring

Ska man alltid släppa fram cyklister?

När det gäller obemannade cykelövergångar är det viktigt att bilförare anpassar hastigheten för att undvika fara för cyklister som korsar vägen. Cyklister och mopedister klass II som kommer från en cykelbana måste ge vägen åt fordonstrafiken när de korsar en väg. Detta gäller även om det finns en cykelövergång utan trafiksignal eller annan övervakning.